Låge nummer 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vores fokus

Delmål 8.5 // ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.”

 

Vores indsats

 Ping IT A/S har stort fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det er med til at sikre arbejdsglæde, stabilitet og udvikling af den enkelte medarbejder. Arbejdskraftens indsats organiseres, og alle ansættes under overenskomstlignende vilkår. Vi har respekt for arbejdsmiljølovgivningen, og der tænkes i ergonomiske løsninger i forbindelse med opsætning af inventar og indretning af arbejdspladser. Når Ping IT ansætter nye medarbejdere, er det altid med lange ansættelsesforhold for øje. Det skaber en god dynamik på arbejdspladsen, og det kommer både medarbejderen og Ping IT til gode. Nogle af de tiltag, Ping IT tager for at opnå trivsel, der resulterer i lange ansættelsesforhold, er frihed og fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver, men også i forholdet mellem arbejde og privatliv. Derudover tilbydes alle fastansatte medarbejdere bl.a. pension og sundhedsforsikring, samt en sundheds- og trivselsordning.

Vi tilstræber, at en del af medarbejderstaben til enhver tid er kommende fra kanten af arbejdsmarkedet og søges beskæftigelsesmæssigt fastholdt. Derved øges beskæftigelsen i samfundet og for det enkelte individ.   

Medarbejder, Stine Kyø, fortæller om arbejdsmiljøet i Ping IT:

”Da jeg blev ansat i Ping IT fik jeg frit valg af tastatur og mus til min arbejdsstation. Jeg kunne derfor vælge udstyr, der passer ergonomisk til mig. Og selvom vi sidder mange i et åbent kontorlandskab i administrations- og salgsafdelingen, er der gjort meget for at optimere forholdene for den enkelte medarbejder. Der er fx sat mobile lyddæmpende vægge op, og belysningen er tilpasset den enkelte medarbejder. Jeg mærker også tydeligt, at det ikke kun er det fysiske arbejdsmiljø, der er fokus på i Ping IT. Det er superfedt at have så stor medindflydelse på mine egne arbejdsopgaver - både hvilke opgaver, jeg skal udføre, men der er også plads til at komme med input om, hvordan opgaverne bedst kan løses. Og så er Ping’s fleksibilitet essentiel for mig som enlig mor i forhold til at kunne få kabalen mellem arbejde og privatliv til at gå op i dagligdagen”.                     

© Ping IT A/S 2024