Løsninger

Enkeltheden i vores løsninger skyldes fokus

Vi ved, at der ikke er forskel i kravene til og måden hvorpå, IT-udstyr og databærende medier skal håndteres - uanset om udstyret tages ud af drift, går ned, eller ikke længere opfylder de krav og behov jeres organisation stiller til dets performance. Det er også underordnet, om nedtagningen eller udskiftningen sker som en del af det daglige arbejde, eller om I skal nedtage et datacenter, serverrum, udskifte netværk eller rotere arbejdsstationer, mobile enheder mv.

Det eneste, der principielt er forskelligt fra den daglige håndtering til de store projekter, er volumen af udstyr, tidsforløbet, de økonomiske rammer og antallet af ressourcer, som skal i spil til udførelse af opgaven. Groft sagt. Men det står vi på mål for.
Vores erfaring og kompetencer er nemlig din garanti for, at hverken de daglige udfordringer eller de større opgaver bliver enten negligeret eller løst overdimensioneret, men bliver håndteret nøjagtigt som situationen kræver det. Mere komplekst behøver det ikke at være.

Afdækning af behov

Første skridt på vejen mod den optimale løsning er en fælles dialog, hvor vi afdækker de behov, I har som virksomhed, og inkluderer disse behov i den endelige aftalte løsning. Behovene kan dække over:

  
- Assistance til IT-afdelingen i hverdagen

- Behov for at få ryddet, solgt og dataslettet ophobet IT-udstyr

- Assistance til en potentiel eller planlagt udskiftning af en større volumen af servere, storage, netværksenheder eller bruger-IT udstyr såsom laptops, desktops, mobiltelefoner mv.

  
Behovet kan også variere geografisk (hvor der er behov for vores indsats), volumen og typen af det udfasede IT-udstyr (er der specielle behov, som vi logistisk set skal forberede os på), og ikke mindst hvor mange og hvilken type databærende enheder vi skal håndtere for jer og med hvilke midler.

Jo bedre vi forstår og får afdækket jeres behov - jo bedre service og løsning kan vi levere.

Når vi sammen har afdækket behovet, kommer dette til at indgå som et leverancekrav i vores aftale. Læs mere om det juridiske grundlag og aftaleindgåelse her. Derudover får vi også mulighed for at vurdere økonomien i samarbejdet.

Enkelt valg uanset kompleksitet

Vi tilstræber at gøre det så lidt komplekst som muligt at indgå i et samarbejde med Ping IT Managed Services. Derfor har vi kogt vores services udbud ned til 2 muligheder, som dog sikrer jer, at vi til enhver tid kan anvendes til lige nøjagtigt den udfordring, som rammer virksomheden ved nedtagning af IT-udstyr.


Hvor det ene ben vedrører den daglige drift, så relaterer det andet ben sig til større udfasningsprojekter. Vi kalder det daglige servicebehov for Basic Services, mens behov relateret til de større projekter er vores Advanced Services. Forskellen på de 2 typer scenarier er typisk volumen- og værdibaseret, mens også behovet for interaktion og planlægning mellem virksomhed og Ping IT Services er i spil.

Vores 2 service levels er:

Basic Services

Vores basic services afhjælper udfordringerne i hverdagen. Enkelt, men med datasikkerheden i højsædet.

Grundlaget i Basic Services er opsætning af specielle aflåste sikkerheds- og transportbure hos virksomheden - dér hvor der er behov. Efter aftale ankommer vi og ombytter sikkerheds- og transportburene det aftalte antal gange, registrerer det modtagne udstyr og datasletter alle databærende medier med fuld dokumentation.

Vi genvinder værdi til jer på det IT-udstyr, der kan gensælges til markedet. Jo højere værdi på udstyret – jo mere får I genvundet økonomisk. Endeligt tager vi ansvar for at udstyr, som ikke kan gensælges eller genanvendes, destrueres bæredygtigt.

Advanced Services

Store nedtagnings- oprydnings- eller dekommissioneringsprojekter kræver en koordineret og dedikeret indsats fra vores side.

Det kalder vi for Advanced Services.

Projekterne er kendetegnet ved et behov for flere ressourcer, tidsmæssigt afgrænsede indsatser og typisk behov for on-site assistance.

Endeligt vil det potentielle økonomiske udbytte typisk være større. Indsats, omkostninger og indtægter varierer og aftales fra projekt til projekt.

Det starter med en Databehandleraftale

Samtlige ansvarlige ledere ved, at nettet strammes omkring måden, vi indtil nu har håndteret vores IT- udstyr og data på. Datasikkerhed står øverst på dagsordenen. Det gælder også for det IT-udstyr I udfaser. Fra 25. maj 2018 blev det et krav, at man som privat og offentlig virksomhed har styr på sine leverandører, hvilket også inkluderer de, som direkte eller indirekte håndterer databærende medier af enhver art, når disse slettes eller destrueres. Og det skal kunne dokumentres.

Det er altså ikke nok længere at overse, at udstyret eller de databærende medier bliver kørt væk i en container og så – formentligt – bliver ødelagt eller videresolgt. I skal vide det, og operatøren skal forpligte sig til det.
Som det første i vores arbejde med jer om at få skaleret den rette løsning, tager vi udgangspunkt i indgåelse af en Databehandleraftale. Læs mere om vores indsigt i datasikkerheden her, eller tag fat i os med det samme for en konkret dialog om, hvordan vores Managed Services kan få jer up-to-date på kravene.

Fundamentet under vores services

Uanset om I måtte have behov for enten Basic og/eller Advanced Services, så er fundamentet under disse services de samme:
  
Persondataforordningen kræver, at såfremt den dataansvarlige får en 3.part til direkte eller indirekte at håndtere data, så skal der indgås en databehandleraftale. Enhver databehandleraftale kræver endvidere en klar instruks/aftale om, hvordan databehandleren skal agere. Læs mere om aftaleindgåelse og databehandleraftaler her. 
 
Til enhver håndtering og transport af IT-udstyr anvender Ping IT specielle sikkerheds- og transportbure. De sikrer, at alt udstyr står aflåst og beskyttet – både når det står på jeres virksomhed og afventer afhentning, samt under transporten fra jer til vores sikre lokation i Aalborg. Vi kan tilbyde et valg mellem 2 forskellige sikkerheds- og transportbure afhængigt af plads, behov og tilgængelighed. 

© Ping IT A/S 2023