Managed services

Outsourcing, der giver tryghed, frigiver ressourcer og skaber mening.


Ping IT Managed Services er Danmarks førende aktør indenfor håndtering af dekommissioneret eller udfaset IT-udstyr fra private og offentlige virksomheder. Et område som for de fleste organisationer er en udfordrende eller besværlig opgave, og som de færreste kan sige sig fri for at have gjort dårlige erfaringer med.

Det er et faktum, at der på servere, storage- og netværksudstyr, printere, mobiltelefoner og lap- og desktops med videre er data af den ene eller anden karakter. Det gælder både personoplysninger og virksomhedsdata. Det er blot en ekstrem svær opgave at få konkretiseret, hvilken type, nøjagtigt hvor den ligger på mediet eller udstyret, samt at få det ønskede data trukket separat ud og destrueret på den rette måde, hvor genskabelse er umulig, og hvor den rette dokumentation for sletningen er på plads.
  
Ved Ping IT er det vores målsætning at gøre alle operationer, som relaterer sig til håndtering af udstyr, og den databehandling der er nødvendig, så smidig som mulig og samtidig sikre, at jeres organisation kan sætte et flueben ved kravene fra persondataforordningen, når personoplysninger skal behandles.


Vi varetager således alle typer IT-udstyr og typer af data efter samme strenge processer og procedurer, og på grundlag af den samme behandlingsaftale. Det er ikke længere nok bare at få en kvittering på, at det er ”kørt væk til destruktion” eller en "tro- og loveerklæring".

Læs mere om vores services her på websitet, og hvordan vi kan hjælpe jer med alle de opgaver og krav, området stiller.

Vi servicerer i dag allerede nogle af Danmarks største virksomheder indenfor sektorer som telekommunikation, transport og logistik, hosting- og outsourcing, produktion, infrastruktur, rådgivning, detail, uddannelse og medieområdet, samt nogle af de største kommunale og statslige organisationer i Danmark.
  
Kontakt os for konkrete referencer indenfor jeres sektor.

Din partner i hverdagen og ved større projekter

Ping IT Managed Services afdækker de typiske scenarier, som relaterer sig til den virkelighed, organisationer og virksomheder skal forholde sig til, når IT-udstyret udfases. Uanset udfordringen, så tilgår vi forberedelsen til indsatsen efter samme opskrift:

Behovsafdækning

Første skridt på vejen mod den optimale løsning er en fælles dialog, hvor vi afdækker de behov, I har som virksomhed og tilpasser disse til den endelige aftalte løsning.

Behovet kan variere afhængig af antallet af lokationer, hvor vi skal assistere, volumen og variationen af det udfasede IT-udstyr samt hvor mange databærende enheder vi skal håndtere for jer.

Aftaleindgåelse

Fundamentet under vores samarbejde er indgåelse af en databehandleraftale, da vi jf. persondataforordningen bliver jeres databehandler, når vi håndterer jeres databærende medier.

Sammen med databehandleraftalen indgår vi i en samarbejdsaftale, som konkret sikrer både rammer og vilkår for vores indsats.

Eksekvering

Med behovet afdækket, samt rammer og vilkår forhandlet på plads, så sætter vi gang i eksekveringen af vores services. Vi starter med at opsætte de aftalte sikkerheds- og transport bure og/eller sætter eventuelle oprydningsprojekter i gang.

Derefter trækker I på os løbende – i takt med at det udfasede IT-udstyr skal afhentes og behandles, eller når større projekter skal gennemføres.

Løsninger

Håndteringen af udfaset IT-udstyr og databærende medier fra både store nedtagnings- og udrulningsprojekter såvel som fra den daglige drift kan være en udfordrende opgave for alle virksomheder. Med Ping IT som partner ophører disse udfordringer. Vi har gjort valget af løsninger enkelt.

Læs mere

Processer

Kernen i Managed Services er tilpasningen til vores kunders behov. Vi tilstræber at være den fleksible og kreative partner, som løser netop jeres udfordring. Men vores kreativitet er bundet til gentagelse, faste processer og kontroller. Læs mere om hvorfor vores processer giver jer frihed til at fokusere, mens vi klarer resten.

Læs mere

Datasikkerhed

Sikker håndtering og behandling af jeres databærende medier er vores vigtigste fokusområde. Vi forpligter os til at varetage jeres fortrolige data efter såvel internationale sikkerhedsstandarder som efter Persondataforordningen. Datasikkerhed er ikke et sted i bør søge at gå på kompromis.

Læs mere

© Ping IT A/S 2023