Processer

Styr på processerne

Det mest sensitive, vi kan bede om at håndtere for jer, er indirekte det data, som I har liggende på databærende medier af den ene eller anden karakter kommende fra servere, storage, bruger-IT med videre.

Medier, som I ikke længere bruger, vil sælge eller som er gået i stykker. Men det er ikke desto mindre det, vi lever for.

Sådanne opgaver forpligter. Derfor er vores arbejde og måde at agere på 100 % fokuseret på den rette eksekvering.

ISO 27001 certificeret

Eksekvering handler om evnen til at omsætte strategier og planer til handling. Og handling kræver, at en lang række opgaver løses i den rigtige rækkefølge og hænger rigtigt sammen i sidste ende.

Vi er derfor operativt sat op efter et stringent ledelsessystem for informationssikkerhed, og følger ISO 27001 processer i vores arbejde. Det sikrer, at enhver proces, politik og kontrol sikrer os og jer imod fejl, samt at vi har et beredskab, som agerer med det samme, skulle vi være udsat for et databrud af den ene eller anden karakter.

Men processer må ikke komme i vejen for effektivitet og tilpasning til de behov og krav, som vores kunder har til os. Derfor fokuserer vi på at tilrette det praktiske flow, så den er smidig hvor nødvendigt, men samtidigt efterlever de processer, som hindrer fejl, tab og uheld.

Effektivitet sikres bedst ved fokus –også når det gælder dekommisionering af IT-udstyr

Ærligt – håndtering af dekommissioneret IT-udstyr er for de fleste ofte noget, man gerne vil have overstået og ikke har særlig meget fokus på. Og sådan skal det være. De timer og ressourcer, der skal bruges til opgaven, har man som virksomhed typisk ikke ledige, men behovet for at få arbejdet udført består.

Gennem en aftale med Ping IT Services bliver vi den praktisk udførende ressource, som indirekte sikrer jer bedre interne procedurer. Vi håndterer punktligt og effektivt alle opgaver relateret til dekommissioneringen, databehandlingen og værdigenvindingen, mens I kan fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter.

On-site data center services

Dekommissionering af IT-udstyr i datacentre er krævende. Typisk involverer det en række eksterne partnere og leverandører samt interne kompetencer, men det kræver også fysiske ressourcer til at håndtere praktikken i processen. Med Ping IT Services som partner i processen får du en rød tråd gennem håndteringen, hvilket bl.a. kan inkludere:

Klargøring af nyt udstyr

Vi kan assistere med udpakning af det nye udstyr, fjernelse af pakkemateriel og varetagelse af forsendelse af udstyr til datacenteret på det rette sted og rigtige tidspunkt.

Onsite registrering

Vi tilbyder at registrere udstyret som dekommissioneres, inden det tages ud af drift. På den måde kan vi allerede inden eksekvering lave en plan for nedtagningen, de påkrævede ressourcer og estimere den mulige værdimæssige genvinding.

Onsite medie destruktion

Datacentre kan være underlagt kravet om, at datadestruktion skal foregå on-site. Vores datasletningsprocedurer er sat op til at kunne foregå onsite via både datasletning og degaussing.

Nedtagning af kabler

Mange overser den massive opgave, der ligger i at nedtage og efterbehandle kabler i datacentre. Vi tilbyder at assistere med opgaven både onsite samt den efterfølgende opgave i bortskaffelse og genvinding heraf.

© Ping IT A/S 2023