Låge nummer 18: BESKYTTLSE AF INFORMATIONER

Vores fokus

I takt med den øgede digitalisering for både individer, virksomheder og stater øges sårbarheden over for kompromittering, manipulation og tyveri af den data, der skabes som følge af digitaliseringen. Beskyttelse af personfølsomme og fortrolige informationer er af vital karakter. Hvis der skabes mistro eller mistillid til de opsamlede og anvendte data, kan det både underminere demokratier, private virksomheder, offentlige institutioner såvel som skade livskvalitet og muligheder for individer. En sådan mistillid kan sætte hele planen for bæredygtig udvikling på spil.

 

Vores indsats

Hos Ping IT er informationssikkerhed og beskyttelsen af egne og vores kunders data vital. Vi har et mål om, at der aldrig opstår databrud hos os eller som følge af vores indsats. Som ISO 27001 certificeret virksomhed anvendes det internationalt anerkendte ledelsessystem til at sikre, at vores indsats og fokus konstant vurderes, kontrolleres og forbedres. Alle virksomhedens medarbejdere er en del af indsatsen for at opnå målet. Det samme er vores kunder og samarbejdspartnere. Kun ved en fælles og dedikeret indsats kan vi opnå målet og derved reducere risikoen for misbrug og tab af data.

Med Ping IT Services som den praktisk udførende ressource i vores kunders håndtering af deres dekommissionerede IT-udstyr, fokuserer vi på at tilrette det praktiske flow, så det er smidigt når nødvendigt, men samtidig efterlever de sikkerhedsmæssige processer som hindrer fejl, tab og uheld.

© Ping IT A/S 2022