Låge nummer 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING

Vores fokus                  

Delmål 17.16 // ”Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene”.

Delmål 17.17 // ”Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.

 

Vores indsats                             

Ping IT prioriterer og søger partnerskaber og tværfaglig vidensdeling. Vi deltager i netværk og samarbejde med institutioner, organisationer, virksomheder og netværk, hvor fokus er at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet, samt at styrke den bæredygtige forretningsmodel. Konkret deltager Ping IT i Netværk for Bæredygtig Erhvervsuddeling i Nordjylland (NBE), Aalborg Alliancen og er en del af styregruppen ”Små job med mening”.

© Ping IT A/S 2022