ISO27001 Kage

Ping IT A/S har siden 2018 været certificeret i ISO27001, som er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed.

Udover årlige audits, skal denne standard re-certificeres hvert tredje år.

ISO/IEC 27001 stiller krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Indførelsen af et ledelsessystem for informationssikkerhed er en strategisk beslutning for en organisation. Det er vigtigt, at ledelsessystemet er en del af og er integreret med organisationens processer og overordnede ledelsesstruktur, samt at det tager højde for informationssikkerheden i planlægningen af processer, informationssystemer og kontroller.

Alle offentlige virksomheder er i dag underlagt at følge principperne i standarden ISO/IEC 27001. Standarden er desuden et godt afsæt til at håndtere kravene i persondataforordningen, der trådte i kraft i maj 2018.  (Citat DS.dk)

Ping IT A/S er certificeret indenfor ISO27001, for på bedst mulige måde, at kunne sikre vores samarbejdspartnere en professionel og sikker håndtering af deres person- og virksomhedsfølsomme data, samt at have en ekstern og kontrolleret dokumentation for, at vi ikke bare er "compliant" eller "efterlever" standardens krav, men rent faktisk opfylder den.

Du kan bl.a. læse mere om ISO27001 på Dansk Standards hjemmeside her (åbner nyt vindue)

Re-certificeringen er foretaget i november 2021 og det opdaterede certifikat er modtaget. (Kan ses her)

Det skal naturligvis fejres!

© Ping IT A/S 2024