ISO 27001 certificering i hus

PRESSEMEDDELELSE

Opnåelse af ISO 27001-certificering sikrer Ping IT førertrøjen i kampen for bedre informationssikkerhed.

IT-virksomheden Ping IT A/S har opnået en ISO 27001-certificering, og fører dermed an i sikringen af private og offentlige virksomheders data, når IT-udstyr udfases og udskiftes.


For de fleste virksomheder er udfasning af IT-udstyr en opgave, som er behæftet med besvær, værditab men ikke mindst usikkerhed for så vidt angår den sikring der kan garanteres, når data skal slettes. Efter at Persondataforordningen er trådt i kraft, har usikkerheden ændret sig til et konkret ansvar, og ikke mindst risiko, som den øverste ledelse er forpligtet til at modgå.


Efter 2 års intensivt udviklingsarbejde, herunder arbejdet med implementering af ledelsessystemet for informationssikkerhed efter den internationale ISO 27001-standard, kan Ping IT A/S nu indgå som markedets førende databehandler og samarbejdspartner for både private og offentlige virksomheder og myndigheder, når IT-udstyr - uanset type og volumen - skal håndteres efter kravene i lovgivningen.


I samarbejde med den internationalt akkrediterede auditeringsvirksomhed Bureau Veritas, har Ping IT’s ledelse og medarbejdere igennem 2018, implementeret standarden i virksomheden. Lead auditor fra Bureau Veritas, Dragan Lacmanovic, udtaler i den forbindelse:


"I løbet af 2018 har Ping IT-ledelse og medarbejdere i afgørende grad været involveret i implementeringen af informationssikkerhedsstyringssystemet efter ISO 27001-standarden. Bureau Veritas har hjulpet virksomheden med certificeringsprocessen med succes, hvorfor Ping IT har fået udstedt certificeringscertifikatet af Bureau Veritas i november 2018.”.


Dragan Lacmanovic fortsætter:


”Som ledende auditor er jeg overbevist om, at Ping IT og dets kunder vil drage stor fordel af det nye system. Både nu og i fremtiden, da systemet årligt revideres af Bureau Veritas auditorer. Systemet sikrer den højeste standard indenfor informationssikkerhed og databeskyttelse, hvilket understøtter Ping IT's kerneforretning.”.

Thomas Kock, ISMS ansvarlig og Business Unit Manager ved Ping IT bekræfter:

”Når vi i Ping IT indgår Managed Serviceaftaler med vores kunder om håndteringen af udfaset IT-udstyr og sletning af databærende medier, så sikrer det nye ledelsessystem, at de underliggende databehandleraftaler hviler på et grundlag, som sikrer kunderne efterlevelse af lovgivningen, og ikke mindst, at bekymringer relateret til det udfasede IT-udstyr og data ikke længere er til stede.”.


Implementeringen af ISO 27001-standarden hos Ping IT er seneste skridt virksomheden har taget i udviklingen af de services virksomheden tilbyder. Andre services inkluderer også salg af refurbished IT-udstyr, HW-servicesaftaler og andre livstidsforlængende services, som sikrer virksomhedens kunder en mere fleksibel og økonomisk ramme, når det gælder bæredygtigt IT-indkøb.


For yderligere kommentarer kan Dragan Lacmanovic, Bureau Veritas, kontaktes på dragan.lacmanovic@se.bureauveritas.com


For forespørgsel relateret til Ping IT Managed Services kan Thomas Kock kontaktes på thomas@pingit.dk eller direkte på telefon +45 98 15 47 77.

© Ping IT A/S 2024