Intro til FN's Verdensmål

Kan man tjene på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar? Hos Ping IT er det muligt at kombinere et socialt ansvar og et miljømæssigt hensyn med sorte tal på bunden – men det kan være at vi bare har været heldige? 

Ping IT er født ud af en cirkulær økonomi, ud fra tesen om ´sund fornuft´, hvor produkter cirkulerer. Fundamentet har altid været at genbruge og genanvende flest mulige materialer og produkter til det formål det er skabt, hvilket skaber rammen for virksomhedens forretningsmodel. Vi tror på at en cirkulær økonomisk forretningsmodel bringer os, vores kunder og partnere på forkant med fremtidens krav om bæredygtighed, tiltag, lovgivning mv. mod en mere bæredygtig udvikling.

 

Sund fornuft

Hvad der tidligere har været ´sund fornuft´ er nu blevet en bevidst, strategisk og ambitiøs del af virksomhedens forretningsmodel, hvor fokus nu ikke kun er på cirkulær økonomi, men nu indtænkes bæredygtig udvikling ind i henhold til FN´s 17 Verdensmål. Verdensmålene agerer rammesættende når nye initiativer og aktiviteter vedtages. Dermed bliver det cirkulære økonomiske fundament og det strategiske fokus via FN´s Verdensmål og CSR kilden til en mere bevidst og fokuseret bæredygtig forretning, hvor klima og forretning er hinandens forudsætninger frem for hinandens modsætninger.

 

Sikkerhed for miljø og for mennesker

Ping IT har det som deres fornemste opgave, at hjælpe virksomheder med at blive en aktiv del af vore cirkulære økonomiske fundament. Vi respekterer krav, forhold og politikker, praktik og går ikke på kompromis med sikkerhed når IT-udstyr skal cirkulere. 

Datasikkerhed er sat i højsædet og de procedurer og processer vi er baseret på grundlag af, har til formål at varetage den hardware og de fortrolige data, som ligger på alle typer af databærende medier vi handler og håndtere. Datasikkerhed er i dag en stor del af bæredygtighed i henhold til IT-udstyr. Datasikkerhed handler om hensynet til at mennesker og deres personfølsomme oplysninger bliver behandlet med omhu og at IT-udstyret kan cirkulere.

Tilsvarende vil de store globale bevægelser, som man med stor sikkerhed kan konstatere, er med til at definere vores fremtidige omverden. Som Manage Service partner inden for håndtering af dekommissioneret IT-udstyr for store og mellemstore virksomheder, er fundamentet for Ping IT´s ageren baseret på, at kunne levere markedets mest komplette og sikre service, som afdækker de risici og krav, som stilles til virksomheders håndtering af data og databærende medier, så disse tages ud af driften. Det gør vi uden at gå på kompromis med fleksibilitet, cirkularitet eller økonomi.

Et håndgribeligt bevis på dedikationen til at bære ansvaret for kunders data, implementerede Ping IT i 2018 ledelsessystemet for datasikkerhed efter ISO 27001 standarden.

Lad os sige det som det er: Vi tager datasikkerhed relateret til udfaset IT-udstyr dybt alvorligt.

  

Udfordringen

Der er mange måder at arbejde med cirkulær økonomi, og deriblandt også nogle udfordringer. Ping IT har ikke produktet i hele dens livscyklus, hvorfor der opstår en udfordring i det grundlæggende ved cirkularitet. Det grundlæggende er at designe til cirkularitet, således at produkter holdes i live længst muligt.  Det ses i høj grad i forhold til virksomheders lineære forretningsmodel, hvor der produceres fantastiske innovationer, vi forbruger og skaber vækst – hvilket ikke bør undervurderes, og det skal vi blive ved med, men problemet er at forretningsmodellen er uhensigtsmæssig i den forstand at vi forbruger og smider væk, hvilket ikke giver producenter incitament til at producere i en bedre kvalitet. Vi ønsker en mere cirkulær forretningsmodel generelt – eller muligheden for at virksomheder, som Ping IT, har bedre forudsætninger for at forlænge IT-udstyrets levetid. Der er ingen tvivl om, at verdenen har brug for nyudvikling og opdatering af teknologi, men det betyder ikke, at vi skal fortsætte med den industrielle lineære tanke om, at producere og smide væk – det bør vi gøre meget mere intelligent. Cirkulær økonomi er et felt, som vi proaktivt vil gå til, både for at sikre en god verden, men også fordi der er nogle forretningspotentialer i det. 

En anden udfordring, i forhold til udfaset IT-udstyr er, at ingen ansættes til eller måles konkret på evnen eller detaljerne omkring håndteringen af udfaset IT-udstyr og data. Derfor ser vi fortsat, at mange blot betragter det udfasede IT-udstyr og tilhørende data, som ”en opgave de ansvarlige forventes at løse”. Udfordringen ved denne tilgang er, at den manglende styring, de vage politikker eller det diffuse ansvar, vil sandsynligheden for sikkerhedsbrister, databrud eller misbrug være til stede. 

Det er et faktum, som et samarbejde med Ping IT kan ændre på. I et partnerskab kan cirkulariteten af IT-udstyr styrkes og derigennem øge bæredygtighed via et medansvar.

Lukker vi et øjeblik øjnene for det økonomiske tab, den negative indflydelse på vores miljø eller manglen på kompetencer, så er det heller ikke det bedste eller mest sikre valg, at lade sine databærende medier ødelægge fysisk. Hverken ved hjælp af søm/hammer metoden, eller ved at lade en skrot- og genvindingsvirksomhed makulere de databærende medier. Sidstnævnte kræver i øvrigt en databehandleraftale. Har i den på plads?

Artiklen er også at finde på CSR.dk (åbner nyt vindue) 

© Ping IT A/S 2024