Økonomi

Vi sikrer økonomisk gennemsigtighed

Der er to elementer indenfor håndteringen af udfaset IT-udstyr, som gælder for alle:

- Håndteringsservice er ikke omkostningsfri - uanset hvem der udfører den

- Det udstyr, I udfaser, kan være penge værd

Sekundært ved vi, at de to faktorer ikke nødvendigvis er sammenhængende. Stor volumen er ikke nødvendigvis lig med store omkostninger. Dyrt indkøbt udstyr er ikke garanteret en stor gensalgsværdi.

Vi har derfor lagt os i selen for at sikre, at den indsats, vi skal levere til jer, også matcher jeres behov. Samtidigt tager vi hensyn til, at indsatsen har en synlig omkostning. På den måde kan vi forud sikre jer, at I får en omkostningsramme, som I kan budgettere med.
  
Hverken I eller vi kan forud beregne den økonomiske genvindingsindtægt, som vi vil sikre jer fra det udstyr I forventeligt dekommissionerer eller har fået nedtaget. Det afhænger af faktorer som udbud og efterspørgsel, tilgængelighed, specifikationer, stand etc. Viden vi først får, når nedtagningsprojektet er besluttet og/eller udstyret er kendt, registret eller testet og vurderet.
   
Vi har således valgt at holde indtægter og omkostninger hver for sig, så I får så gennemsigtig en håndtering som mulig. Vi anbefaler ikke løsninger i markedet, der som udgangspunkt er gratis, da omkostninger og indtægter for begge parter skal være en positiv forretning. Er den uigennemsigtig eller ukendt mister I også muligheden for at kontrollere, om I får den bedste værdi og løsning i forhold til indtægten/omkostningen.
    
Tag kontakt til os for mere information om vores priser.

© Ping IT A/S 2024