Ping IT A/S og FN's Verdensmål

I Ping IT vil vi gerne bruge julemåneden til at fortælle lidt om vores virksomhed.

Ping IT er født ud af den cirkulære økonomi. Vores fundament har altid været at genbruge og genanvende flest mulige materialer og produkter til det formål, de er skabt. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe virksomheder med at blive en aktiv del af vores cirkulære økonomiske fundament.

Hos Ping IT arbejder vi ud fra et værdisæt, som har fokus på måden, vi agerer, samhandler og udvikler vores forretning på.

Vores værdier er:

 

Valuable:
Værdi er mange ting. Det dækker ikke alene over den værdi, vi kan tilføre ved højkvalitetsprodukter og services, men også den værdi vi kan tilføre mennesker, samarbejder og omgivelser.

Sustainable:
Bæredygtighed er en markant del af Ping IT's fundament. Bæredygtighed betyder for os både en respekt og hensyntagen til miljø, men i lige så høj grad til mennesker og virksomheder.

Secure:
Hos Ping IT er sikkerhed vitalt for indgåelse af aftaler og handler. Datasikkerhed er sat i højsædet, og de procedurer og processer, vi er baseret på grundlag af, har til formål at varetage den hardware og de fortrolige data, som ligger på alle typer af databærende medier, vi handler og håndterer. Netop for at sikre en høj cyber- og informationssikkerhed, implementerede Ping IT som én af de første private virksomheder i branchen den mest anerkendte internationale standard inden for IT- og informationssikkerhed, kaldet ISO 27001.

 

Men sikkerhed er også en vigtig brik i vores tilgangsvinkel til leverancer. Du skal have sikkerhed for, at det IT-udstyr, der købes hos Ping IT, er testet, har garanti, er ægte, og at det kommer frem til dig til den aftalte pris og på det aftalte tidspunkt.

Som led i vores værdier arbejder vi hos Ping IT også efter FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. Alle lande har skrevet under på at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringer inden 2030. Ping IT støtter aktivt op om planen, og derfor forholder vi os aktivt hertil, når vi planlægger og udfører vores arbejde og indsats.

I løbet af december måned vil vi fortælle lidt om de af målene, som vi arbejder med, samt præsentere et 18. mål, som vi hos Ping IT synes mangler i de nuværende verdensmål i takt med den øgede digitalisering.

Vi starter d. 4. december med verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse.

© Ping IT A/S 2022