Låge nummer 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vores fokus                    

Delmål 12.2 // ”Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer”.

Delmål 12.4 // ”Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet”.

Delmål 12.5 // ”Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug”.

Delmål 12.6 // ”Opmuntre virksomheder, især store transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus”.

 

Vores indsats                       

Ping IT arbejder cirkulært med alle typer af brugt IT-udstyr og fokuserer derigennem på en effektiv udnyttelse af ressourcer. I den del af udstyrets livscyklus, hvor Ping IT har ansvaret for udstyret, fokuserer vi på en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald og derigennem en fuldstændig reducering af udledningen af kemikalier og affald i luft, vand og jord. Gennem et cirkulært økonomisk fundament indtænkes anvendelse af bæredygtigt materiale, og vi stræber efter så vidt muligt at benytte beskyttelsesemballage af genanvendte materialer til transport af IT-udstyr.

Gennem et Code of Conduct opmuntres samarbejdspartnere til at arbejde bæredygtigt og etisk ansvarligt.

Direktør i Ping IT, Jesper Villadsen, siger om det cirkulære fokus:

” I vores daglige virke i Ping IT er det altoverskyggende fokus at forlænge livet for brugt IT-hardware. Vi ved selvfølgelig godt, at alt udstyr når et punkt, hvor det ikke kan levetidsforlænges mere. Her er det vores pligt at sørge for at splitte udstyret op i enkeltdele, så alle råvarer i de enkelte enheder kan genbruges. Det er glædeligt at se, at der er en tendens til at danske virksomheder viser stigende interesse i at benytte refurbished/genbrugt IT-hardware. Jeg føler klart, vi er på vej i den rigtige retning hvad angår cirkulær økonomi inden for IT-hardware”.

© Ping IT A/S 2022