Låge nummer 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vores fokus                             

Delmål 11.6 // ”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning”.

Delmål 11.a // ”Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning”.

 

Vores indsats         

Ping IT har indarbejdet sine arbejdsgange i produktionen på en sådan måde, at alt udstyr, som ikke gensælges, bliver sorteret i fraktioner og genvundet i samarbejde med lokale genvindingsvirksomheder. Dermed bakker vi op om Aalborg Kommunes indsats for at reducere miljøbelastningen og medvirker aktivt til at øge den cirkulære anvendelse af materialer.

Ping IT støtter positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser i lokalsamfundet. Dette gøres ved at benytte en socialøkonomisk virksomhed til produktion af genbrugeligt beskyttelsesmateriale, køber frokostordning til medarbejderne ved lokal madservice virksomhed samt støtter med IT-udstyr til organisationer og arrangementer i Nordjylland, som har til formål at øge den sociale sammenhængskraft i regionen.

Et af de arrangementer, Ping IT støtter i Nordjylland, er det kæmpestore årlige LAN party, Geeks Gone Wild (GGW), som afholdes i Gigantium med op mod 1500 deltagere og 4500 gæster.

Repræsentant for GGW, Lasse Kjær, siger om samarbejdet med Ping IT:

”Vi er superglade for den fleksibilitet Ping IT udviser, når de leverer IT-hardware til vores GGW-arrangementer. Det er bl.a. deres udstyr, der er drivkraften til, at alle deltagere kan få en optimal oplevelse over hele weekenden. Så det er fedt, at Ping IT bakker op og stiller det udstyr til rådighed, som vi ønsker. Og så er det da fantastisk, at det oven i købet er genbrugt IT-hardware, der er med til at få arrangementet til at køre, så vi også er med på miljødelen”.

© Ping IT A/S 2022