Låge nummer 10: MINDRE ULIGHED

Vores fokus                

Delmål 10.2 // ”Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk eller anden status.”

 

Vores indsats

Ping IT arbejder for mindre ulighed gennem samarbejde med organisationer og institutioner, der bl.a. har fokus på at få borgere tilbage i beskæftigelse og derigennem også skabe sammenhold og fællesskab i lokalsamfundet. Ping IT bidrager dermed til inddragelse, der favner bredt.

Ping IT er stiftende medlem af netværket ”Små job med mening”, som har til formål at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ud i jobfællesskabet igen. Netværket består af relevante offentlige myndigheder i Aalborg Kommune samt private virksomheder, som aktivt tager et både socialt og samfundsøkonomisk ansvar i lokalsamfundet. ”Små job med mening” har siden starten i 2018 løbende haft kandidater i arbejdsforløb hos Ping IT.

Ligeledes har Ping IT et godt kommunalt samarbejde. Vi er bl.a. med til at give jobsøgende med forskellige udfordringer mulighed for at komme i et praktikforløb i Ping IT, som kan hjælpe med at gøre dem klar til et fast arbejde. Det har medvirket til at få flere i gang på arbejdsmarkedet, hvor flere fik fastansættelse hos Ping IT i forlængelse af deres praktik, og andre har fundet fast arbejde andetsteds.

I øjeblikket er Johan i virksomhedspraktik hos Ping IT, hvor han er så glad for at være, at han har fået forlænget praktikken. Johan har brug for stabilitet, en tryg hverdag samt en virksomhed, der kan rumme ham.

Johan siger selv om sit arbejde i Ping IT:

”Ping IT har givet mig en plads på arbejdsmarkedet, som jeg vil have svært ved at finde andre steder. Her har jeg en dagligdag, hvor jeg kan arbejde alene, jeg kan selv bestemme tempoet og hvilke opgaver, jeg vil lave hvornår. Det er dejligt at have en arbejdsgiver, der giver plads til så meget fleksibilitet og rummelighed”.

© Ping IT A/S 2022